• banner
  • banner
  • banner
  • banner

Badania prenatalne w Tychach

Ciąża to szczególny okres w życiu kobiet. W naszym centrum w Tychach otaczamy opieką każdą przyszłą mamę, w razie potrzeby kierując na profesjonalne badania prenatalne mające na celu sprawdzenie, czy płód prawidłowo się rozwija. Do analiz, jakie należy wykonać przed porodem, zalicza się badania przesiewowe, testy NIFTY, testy PAPP-A oraz USG. Nowoczesny sprzęt pozwala na skutecznie wykrycie potencjalnych nieprawidłowości, szczególnie w przypadku ciężarnych kobiet, które ukończyły 35. rok życia. W naszym centrum zdrowie matki i nienarodzonego dziecka jest najważniejsze.

Test podwójny PAPP-A

Test podwójny PAPP-A to nieinwazyjne badanie przesiewowe wykonywane po pobraniu krwi do analizy. Z jego pomocą można ocenić, czy w danym przypadku istnieje ryzyko wystąpienia 3 najczęściej pojawiających się wad rozwojowych, do jakich zaliczają się zespół Downa (trisomia chromosomu 21), zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespół Patau (trisomia chromosomu 13). Test PAPP-A połączony jest z badaniem ultrasonograficznym w ciąży, które można wykonać bezpośrednio w naszym centrum. Test zwiększa wykrywalność schorzeń aż do 90%. Istotny jest termin wykonania analiz: aby wyniki były miarodajne, należy pobrać próbki w okresie od 10. do 14. tygodnia ciąży. Przed badaniem pacjentki nie muszą być na czczo. Pobierana jest próbka krwi, w której bada się poziom następujących substancji:

  • białka ciążowego A, (białko PAPP-A),
  • wolnej podjednostki beta-hCG czyli części hormonu ciążowego (gonadotropiny kosmówkowej).

Test NIFTY

Kolejne badanie prenatalne to test NIFTY, który tak samo jak PAPP-A należy do analiz nieinwazyjnych wykonywanych na podstawie pobranej próbki krwi. Procedura ma na celu określić, czy istnieje ryzyko wystąpienia chorób genetycznych. Badanie należy wykonać w 10. tygodniu ciąży. Krew pobiera się z żyły łokciowej, a wynik najczęściej można odebrać po koło 10 dniach roboczych. W trakcie wizyt Pacjentki często pytają, czy w ich przypadku wykonanie testu NIFTY jest konieczne. Najważniejszą przesłanką wskazującą na potrzebę przeprowadzenia badania jest wiek przyszłej mamy (a kobiety w Polsce rodzą coraz później) oraz występowanie w rodzinie chorób genetycznych. Dlatego kluczową rolę odgrywa dokładny wywiad lekarski. W naszym centrum zlecamy przeprowadzanie analiz prenatalnych każdej ciężarnej Pacjentce po 35. roku życia niezależnie od tego, czy jest to pierwsza ciąża czy kolejna.

Gabinet nie oferuje badań prenatalnych.