• banner
  • banner
  • banner
  • banner

Badania prenatalne

Każda kobieta w trakcie ciąży powinna być pod specjalnym nadzorem lekarskim. W grę wchodzi bowiem nie tylko jej zdrowie, ale także zdrowie nienarodzonego jeszcze dziecka. W tym celu wykonuje się badania prenatalne.

Badania prenatalne to badania przesiewowe, których celem jest stałe monitorowanie stanu płodu podczas rozwoju wewnątrzmacicznego oraz szybkie wykrycie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości. Do badań prenatalnych zaliczamy m.in. USG genetyczne, testy NIFTY, testy PAPPA-A oraz różnego rodzaju badania diagnostyczne. Badania prenatalne zaleca się wykonywać wszystkim mamom, szczególnie jednak kobietom w ciąży po skończeniu 35. Roku życia.

Test podwójny PAPP-A

Test podwójny (test PAPP-A) to nieinwazyjny test przesiewowy z krwi ciężarnej, który pozwala na określenie ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj. zespołu Downa (trisomia chromosomu 21), zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

Połączenie testu PAPP-A z badaniem USG (ocena NT) umożliwia wykrywalność zespołu Downa, zespołu Edwardsa oraz zespołu Patau na poziomie około 90%.

Wykonanie testu podwójnego jest nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne. Żeby dawało miarodajne wyniki musi być jednak wykonane w odpowiednim czasie – tzn. od 10. do 14. tygodnia ciąży. Wykonanie testu PAPP-a nie wymaga specjalnego przygotowania, do pobrania krwi nie trzeba być na czczo. Pobierana jest próbka krwi, w której bada się poziom następujących substancji:

  • białka ciążowego A, (białko PAPP-A),
  • wolnej podjednostki beta-hCG czyli części hormonu ciążowego (gonadotropiny kosmówkowej).